Virtu

Wat is Virtu?

Virtu is een baanbrekende zonnecollector die zowel warmte als elektriciteit genereert met een hoog rendement. Dit wordt uitgevoerd met één modulair product, dat meer bruikbare energie per vierkante meter produceert tegen lagere kosten dan welke bestaande technologie dan ook, waardoor de prestatiecodes van gebouwen drastisch worden verbeterd en de CO2-uitstoot wordt verminderd. Virtu is ontworpen en ontwikkeld door Naked Energy, wiens passie hen drijft om 's werelds slimste en meest efficiënte zonne- / thermische energieoplossingen te ontwerpen en te ontwikkelen om aan de enorme energievraag te voldoen. Naked Energy werkte samen met Imperial College London om de proof of concept en eerste prototypes te testen.
Virtu heeft in 2020 het officiële Solar Keymark en de het Solar Impulse Efficient Solutions label. Deze kwalificaties zijn tot stand gekomen via de hoogste standaarden die de productkwaliteit en betrouwbaarheid voor onze klanten garanderen.

Heeft u informatie en berekeningen op maat nodig voor uw gebouw of oppervlakte? Vul deze vragen en de contact met ons op.

Als u de restwarmte wilt gebruiken in combinatie met adsorptie of absorptie voor uw koeling, adviseren wij Virtu in combinatie met ons Supro Cooling product.

Waarom Virtu en geen traditionele Solar producten?

Het grote voordeel van Virtu is dat het zowel thermische als elektrische energie opwekt. De restwarmte kan zelfs ingezet worden voor koeling. Hierdoor is er één en hetzelfde product voor alle benodigde energie. Het design, de output en ruimte-efficiëntie zijn allen hoogwaardig vergeleken met oudere en eenzijdige energie producten.

Solar Keymark


Hoe werkt het?

Virtu® verbindt een warmteplaat met fotovoltaïsche (PV) cellen die in de vacuümbuis zijn gemonteerd, waar deze cellen op een constante temperatuur worden gehouden. Deze constante temperatuur helpt de consistente en efficiënte elektrische en thermische output aanzienlijk te optimaliseren. Virtu® is ontworpen om warmteverlies tot een minimum te beperken en zorgt zo voor voldoende warmteproductie, zelfs in koudere klimaten. Het is het meest geschikt voor situaties met een (zeer) hoog warmwaterverbruik en locaties met hoge zonnestraling, hoge energieprijzen of een lage netbetrouwbaarheid.

Virtu Deltares

Virtu facadeWaarom Virtu?

De hybride Virtu PVT-collector vervangt twee afzonderlijke conventionele panelen (thermische en PV) in één compacte vacuümbuis, waardoor de installatietijd en -kosten drastisch worden verminderd en het bruikbare installatiegebied wordt gemaximaliseerd. De mogelijkheid om bij hogere temperaturen te werken, maakt het toegankelijk voor grote markten, zoals:

- Hospitality (hotels, resorts, wellness- en recreatiecentra)
- Flatgebouwen en grote woonprojecten
- Commerciële en industriële processen die grote hoeveelheden warmte nodig hebben
- Instellingen (ziekenhuizen, verpleeghuizen en gevangenissen)

Voordelen van Virtu ten opzichte van andere producten op de markt:
- 's Werelds hoogste energiedichtheid op een dak met geïnstalleerde zonnetechnologie
- Gepatenteerde hoog-efficiënte vacuümbuis-technologie
- Gepatenteerd warmteoverdrachtsysteem met een hoog thermisch rendement
- Meer bruikbare energie per vierkante meter
- Tot 50% ruimtebesparing
- Veelzijdige, goedkope installatie (modulair, laag profiel, snel te installeren)
- Hogere energieopvang (gelijktijdige opwekking van stroom en warmte)
- Eindgebruikers kunnen ervoor kiezen om meer elektriciteit of juist warmte op te wekken

Sommige toepassingen, zoals zonnekoeling, vereisen veel hogere output temperaturen. Om deze reden heeft Naked Energy het complementaire assortiment VirtuHOT-zonnecollectoren ontwikkeld, met dezelfde ontwerparchitectuur en hoogwaardige vacuümtechnologie. In combinatie met VirtuPVT kan de unieke oplossing de optimale balans tussen uitgangstemperatuur en warmte / krachtopwekking leveren. De hoge warmte kan worden gebruikt voor zonnekoeling.

VenFeld werkt voor de zonnekoelingsoplossing nauw samen met onze partner Supro Cooling Benelux.

Virtu reseller worden?

Heeft u interesse om Virtu aan te bieden in projecten bij uw klanten? We staan open voor partners met:

- Kennis van en ervaring met fotovoltaïsche en / of thermische zonnesystemen
- Aanwezigheid van lokale bedrijfsinfrastructuur, netwerk en klantenbestand
- Betrokkenheid, toewijding en bereidheid om succesvol te zijn

Interesse om partner te worden? Neem contact met ons op.

Downloads

Virtu product flyer
Virtu PVT specificatie
Virtu HOT specificatie

Heeft u informatie en berekeningen op maat nodig voor uw gebouw of oppervlakte? Vul deze vragen en de contact met ons op.